Zastosuj się do zaleceń WHO i Ministra Zdrowia

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, stosowanie podstawowych zasad higieny to absolutnym minimum w celu prewencji zakażenia. Postaraj się stosować także dodatkowe środki ostrożności, by uniknąć narażenia.

Jeżeli potrzebujesz zwolnienie, receptę lub poradę lekarską NIE udawaj się bezpośrednio do poradni lub lekarza. Możliwa jest telefoniczna realizacja świadczeń takich jak – e-recepta, e-porada, e-ZLA. E-receptę otrzymasz na internetowe konto pacjenta https://pacjent.gov.pl/ po zalogowaniu.

Poleć znajomym:

Zasady profilaktyki zakażenia koronawirusem


Przestrzegaj częstego mycia rąk przez min. 20 sekund. Stosuj dezynfekcję środkami na bazie alkoholu. Wirus posiada otoczkę, która jest rozkładana przez zastosowane substancje.

Podczas kasłania czy kichania używaj JEDNORAZOWYCH chusteczek, lub zasłaniaj usta i nos zgiętym łokciem. Chusteczki wyrzucaj zaraz po użyciu do zamkniętego kosza.

Staraj się zachować bezpieczną odległość od ludzi (min 1 m)
szczególnie tych wykazujących objawy infekcji. Zwróć na to uwagę idąc chodnikiem, przemieszczając się komunikacją miejską, stojąc w kolejce, czy robiąc zakupy.

Unikaj wychodzenia z domu jeżeli nie masz takiej konieczności. Ogranicz wizyty w sklepie do minimum, spotkania ze znajomymi i rodziną zostaw na później. Zmień formę pracy na zdalną. Szczególną ochroną otocz starsze osoby z Twojego otoczenia.

Staraj się nie dotykać klamek, drzwi i poręczy w przestrzeniach publicznych. Postaraj się używać łokci lub grzbietu dłoni w celu otwarcia drzwi

Nie dotykaj twarzy dłońmi. Twoje ręce mogą przenosić drobnoustroje, które łatwo dostaną się do Twojego ciała poprzez śluzówki ust, nosa czy oczu.

Nie podawaj ręki na powitanie.
Unikaj przenoszenia wirusa. Zamiast tego ukłoń się, skiń głową lub pomachaj ; )

Uczulaj wszystkich ze swojego otoczenia by przestrzegali powyższych reguł oraz wytycznych i zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.