Labplus API

Wykorzystaj silnik diagnostyczny do budowy własnych produktów

Skontaktuj się z nami

Buduj własne narzędzia diagnostyczne

Dzięki Labplus API możesz łatwo poszerzyć funkcjonalność Twoich własnych narzędzi diagnostycznych o elementy i funkcje związane z badaniami laboratoryjnymi.

Zapewnij kompleksową obsługę

Labplus API pozwala poszerzyć ofertę o całościową obsługę badań laboratoryjnych – w tym rozpoznanie i rekomendację następnych kroków.

Usprawnij pracę zespołów medycznych

Silnik diagnostyczny Labplus pomaga nie tylko pacjentom. Wykorzystaj API, by rozwijać własne narzędzia, które wspomogą w codziennej pracy lekarzy i diagnostów.

Nasza technologia, Twoje produkty

Labplus API zapewnia dostęp do silnika diagnostycznego Labplus i umożliwia tworzenie własnych produktów cyfrowych oferujących analizę wyników badań laboratoryjnych lub dodanie tej funkcji do istniejących aplikacji.

Diagnoza wzmocniona dzięki AI

Silnik diagnostyczny Labplus wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i stale poszerzaną bazę wiedzy medycznej. Dzięki temu przedstawia rozpoznanie i rekomendację dalszych kroków w kilka sekund.

Ponad 90-procentowa trafność

Labplus API wykorzystuje bazę wiedzy medycznej Labplus, opracowaną przez zespół lekarzy oraz naukowców i zweryfikowaną przez Radę Medyczną. Oferuje tę samą skuteczność i trafność co LabTest Checker.

Pozostańmy w kontakcie