Projekt pn. „Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej

Projekt pn. „Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej” realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0297/19-00 z dn. 13.11.2019 r.

CEL PROJEKTU:

Opracowanie unikalnej w skali świata technologii diagnostyki medycznej

PLANOWANE EFEKTY:

  • Opracowanie technologii opartej o metody sztucznej inteligencji umożliwiającej proponowanie zestawu badań bez udziału lekarza oraz zdalne sugerowanie przyczyn patologii i zalecanie postępowania medycznego
  • Aplikacja telemedyczna (na systemy iOS, Android), w której zaimplementowana zostanie opracowana w projekcie technologia sztucznej inteligencji do zalecania i interpretacji wyników badań medycznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 995 983,49 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 746 548,44 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.