Technologia Labplus

Narzędzie do e-interpretacji wyników badań

Diagnostyka w kilka sekund, dzięki tysiącom godzin pracy lekarzy i specjalistów data science

Labplus usprawnia diagnostykę laboratoryjną, zapewniając pacjentom i lekarzom błyskawiczny dostęp nie tylko do wyników badań, ale przedstawiając im e-interpretację i rekomendacje następnych kroków. W konsekwencji pacjenci otrzymują lepszą ocenę medyczną. Silnik diagnostyczny stworzony przez Labplus, to efekt pracy lekarzy, naukowców i specjalistów data science. Dzięki temu opracowaliśmy technologię, która zapewnia ponad 90-procentową zgodność z osądem lekarza specjalisty.

Holistyczne podejście

LabTest Checker tworząc e-interpretację uwzględnia wszystkie aspekty związane ze zdrowiem pacjenta. Nie ogranicza się tylko do wąskiego wycinka danych, analizuje wszystkie kwestie, które mogą mieć związek z wynikiem badań.

Dynamiczna ankieta

Każdy przypadek jest inny. LabTest Checker generuje dynamiczną ankietę dostosowaną indywidualnie do pacjenta. Bierze pod uwagę wyniki badań oraz dotychczasowe odpowiedzi.

Szybkość

LabTest Checker wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i stale poszerzaną bazę wiedzy medycznej. Dzięki temu może przedstawić pacjentowi e-interpretację i dalsze rekomendacje w ciągu kilku sekund.

Wiarygodność

LabTest Checker jest rozwijany zgodnie z wytycznymi krajowych i europejskich towarzystw naukowych i zaleceń ekspertów. LabTest Checker jest wyrobem medycznym klasy I według MDR.

Jak tworzymy ścieżki diagnostyczne?

Silnik diagnostyczny naszego narzędzia i baza wiedzy medycznej to rezultat wspólnej pracy lekarzy, naukowców oraz specjalistów data science. Stworzyliśmy proces tworzenia ścieżek diagnostycznych w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną, który zapewnia ponad 90% zgodność z osądami lekarzy specjalistów.
 • Definiowanie zakresu diagnostycznego

  Pracę nad każdą ścieżką diagnostyczną rozpoczynamy od ustalenia zakresu prac i selekcji badań. Dokonujemy tego po dokładnej analizie danych pochodzących z największych laboratoriów i placówek medycznych w Polsce, a także w oparciu o wiedzę ekspertów i Rady Medycznej Labplus.

  Etap 1

 • Pozyskiwanie danych

  Dokonujemy przeglądu aktualnej wiedzy medycznej oraz pozyskujemy niezbędne dane kliniczne. Korzystamy między innymi z repozytoriów danych naszych partnerów medycznych oraz międzynarodowych wytycznych, zaleceń wiodących towarzystw naukowych i publikacji naukowych.

  Etap 2

 • Budowa algorytmów diagnostycznych

  W oparciu o zestaw ustrukturyzowanych danych opracowujemy algorytmy diagnostyczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, uwzględniające szczegółowy wywiad medyczny i zrozumiałe komunikaty dla pacjenta.

  Etap 3

 • Peer review i ocena kliniczna

  Algorytmy diagnostyczne przechodzą recenzję ekspertów medycznych oraz ocenę zgodności osądu wydawanego przez algorytm z osądem lekarza specjalisty właściwej dziedziny medycyny.

  Etap 4

 • Analiza Data Science

  Zespół data science wykorzystuje metody sztucznej inteligencji, by opracować algorytmy diagnostyczne o wysokiej wartości predykcyjnej. Dzięki temu nasze rozwiązania łączą najlepsze elementy z obu światów: medycyny oraz technologii i AI.

  Etap 5

 • Akceptacja Rady Medycznej

  Stworzone algorytmy i treści są weryfikowane, a następnie zatwierdzane przez ekspertów medycznych Rady Medycznej Labplus. Zgodność osądu wydawanego przez system z osądem lekarza specjalisty właściwej dziedziny wynosi co najmniej 90%.

  Etap 6

 • Implementacja algorytmu

  Na podstawie zestawu danych opracowanych przez ekspertów medycznych i data science, zespół programistyczny implementuje algorytmy diagnostyczne wraz z wywiadem telemedycznym w silniku diagnostycznym Labplus.

  Etap 7

 • Testy automatyczne i manualne

  Przed wdrożeniem prowadzimy testy manualne, automatyczne testy end-to-end obsługujące nową ścieżkę diagnostyczną i regresyjne testy wszystkich dotychczasowych ścieżek diagnostycznych.

  Etap 8

 • Wdrożenie

  Nowa ścieżka diagnostyczna zostaje włączona do silnika diagnostycznego i jest gotowa do wykorzystania w LabTest Checkerze. Jest ona też dostępna w Labplus API.

  Etap 9

Rada Medyczna Labplus

Ścieżki diagnostyczne, algorytmy sztucznej inteligencji oraz baza wiedzy medycznej są weryfikowane i zatwierdzane przez ekspertów Rady Medycznej Labplus – lekarzy i naukowców z długoletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym, współpracujących z wiodącymi ośrodkami medycznymi w Polsce.

Grzegorz Mazur

prof. dr hab. n. med.
Profesor zwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz członek Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kierownik Rady Medycznej Labplus.

Aleksandra Butrym

prof. dr hab. n. med.
Profesor zwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych oraz hematologii, kierownik Zakładu Profilaktyki i Leczenia Nowotworów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Oddziału Hematologii Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Rafał Poręba

prof. dr hab. n. med.
Profesor zwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, diabetologii oraz angiologii. Kierownik ponad 10 projektów badawczo-rozwojowych i autor blisko 100 publikacji naukowych w dziedzinie diagnostyki medycznej.

Technologia Labplus w praktyce

LabTest Checker

LabTest Checker to wyrób medyczny, który zapewnia pacjentowi e-interpretację wyników bez angażowania lekarza. Aplikacja wykorzystuje dane z badań laboratoryjnych i zbiera niezbędne informacje o stanie zdrowia pacjenta (w tym o chorobach, przyjmowanych lekach i symptomach) w krótkiej ankiecie. Narzędzie można łatwo zaimplementować na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. LabTest Checker jest wyrobem medycznym klasy I według MDR.
Sprawdź jak to działa

Labplus API

Labplus API to pełny interfejs programistyczny. Umożliwia wykorzystanie silnika diagnostycznego Labplus we własnych aplikacjach, produktach cyfrowych i wyrobach medycznych – tak, by odpowiadał na potrzeby i spełniał wymogi zespołów medycznych oraz pacjentów obsługiwanych w danej organizacji. API zapewnia dostęp do tej samej bazy wiedzy medycznej, co LabTest Checker, zapewniając tę samą dokładność i zgodność z oceną lekarza.
Poznaj szczegóły

Pozostańmy w kontakcie