Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2020

dotyczące: Dostawa 20 tabletów, w tym 10 tabletów z systemem IOS i 10 tabletów z systemem Android w ramach projektu pt. „Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medyczne”

data: 01.08.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/07/2020

dotyczące: Dostawa 20 tabletów, w tym 10 tabletów z systemem IOS i 10 tabletów z systemem Android w ramach projektu pt. „Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medyczne”

data: 22.07.2020