Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej


“Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej” realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii diagnostyki medycznej umożliwiającej proponowanie zestawu badań bez udziału lekarza oraz zdalne sugerowanie przyczyn patologii.
Wartość projektu
5 995 983,49 zł
Wkład funduszy europejskich
4 746 548,44 zł

Labplus Healthcare


“Labplus Healthcare” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania technologicznego do platform medycznych i portali medycznych, które umożliwi automatyczne prognozowanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych oraz spersonalizowanego wywiadu medycznego.
Wartość projektu
1 100 000,00 zł
Wkład funduszy europejskich
880 000,00 zł

Informacja o finansowaniu projektu


Film promocyjny


Materiał zrealizowany z dotacji unijnych w ramach realizacji projektu: „Labplus - innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej”