Projekty unijne

Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej

“Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej” realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii diagnostyki medycznej umożliwiającej proponowanie zestawu badań bez udziału lekarza oraz zdalne sugerowanie przyczyn patologii.

Wartość projektu

5 995 983,49 zł

Wkład funduszy europejskich

4 746 548,44 zł

Labplus Healthcare

“Labplus Healthcare” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązania technologicznego do platform medycznych i portali medycznych, które umożliwi automatyczne prognozowanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych oraz spersonalizowanego wywiadu medycznego.

Wartość projektu

1 100 000,00 zł

Wkład funduszy europejskich

800 000,00 zł

Informacja o finansowaniu projektu

Zobacz tutaj

Film promocyjny

Materiał zrealizowany z dotacji unijnych w ramach realizacji projektu:

„Labplus – innowacyjna na skalę światową technologia diagnostyki medycznej”

      Zobacz film