Relacje inwestorskie

Labplus Spółka Akcyjna
Wyspa Słodowa 7
50-266 Wrocław

NIP: 8961622267
KRS: 0001018188
REGON: 524450039

Sąd Rejonowy w Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 351 863,50 Wysokość kapitału wpłaconego: 351 863,50

Dom maklerski prowadzący rejestr akcjonariuszy:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000008665

Osoba upoważniona do kontaktu z akcjonariuszami: