Relacje inwestorskie

Labplus Spółka Akcyjna
ul. Strzelińska 41
55-010 Żerniki Wrocławskie
NIP: 8961622267
KRS: 0001018188
REGON: 524450039
Sąd Rejonowy w Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wysokość kapitału zakładowego: 351 863,50 ZŁ

Wysokość kapitału wpłaconego: 351 863,50 ZŁ

Dom maklerski prowadzący rejestr akcjonariuszy:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000008665

Osoba upoważniona do kontaktu z akcjonariuszami:
Joanna Romaszewska
+48 697 655 301
j.romaszewska@labplus.pl