RODO

Inspektor Ochrony Danych w Labplus S.A.: Magdalena Kutiak-Pecka, e-mail: rodo@labplus.pl

 

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie opracowaliśmy projekt ochrony danych osobowych w Labplus Spółka Akcyjna.  Zapewniamy Państwa, że działania podejmowane przez Administratora celem skutecznej i pełnej ochrony danych osobowych nam powierzonych są konieczne, zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz adekwatne do potrzeb Państwa i naszych.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, które przybliżą Państwu tematykę ochrony danych osobowych lub ułatwią kontakt z nami w zakresie ochronny czy zmiany Państwa danych, przez nas przetwarzanych.

 

I) Klauzule informacyjne: czyli kto zarządza Państwa danymi, w jakim celu, przez jaki czas i jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Jeżeli mają Państwo pytania co do treści klauzul, czy ich stosowania prosimy o kontakt e-mailowy na wskazanych w klauzuli adres e-mail.

II) Dla osób, których dane przetwarzamy sporządziliśmy Politykę prywatności i podzieliliśmy jąna trzy część:

  • Informacje wspólne zawierająca informacje o administrowaniu danymi wspólne dlawszystkich osób, których dane przetwarzamy;
  • Część A – dla odwiedzających nasze strony internetowe;
  • Część B – dla użytkowników aplikacji LabTest Checker.

Zapoznaj się z Polityką prywatności przed użyciem naszych produktów, tam znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczącego tego jak pobieramy dane osobowe, jak nimi administrujemy, jak są one profilowane, o skardze do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przekazywaniu danych osobowych do Państwa trzecich i okresach retencji danych.

Polityka prywatności

III) Dokumenty realizacji praw. Informacje o obowiązkach, uprawnieniach osób, których danesą przetwarzane i informacje o ochronie Państwa danych osobowych.

Tutaj Państwo uzyskają wszystkie niezbędne informacje co do możliwości zgłoszenia Państwa uwag, zleceń, zastrzeżeń izapytań odnośnie administrowanych przez nas Państwa danych osobowych, wraz z instrukcją zgłoszenia.

Realizacja praw

Wzorcowy dokument służący do realizacji Państwa uprawnień, w tym do zgłoszenia zmiany danych osobowych, poprawienia danych, usunięcia, cofnięcia udzielonej zgody i innych działań, które mogą Państwo zlecić Administratorowi.

Wniosek do administratora