RODO

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych:

Magdalena Kutiak-Pecka

Aby skontaktować się z IOD, wyślij wiadomość pod e-mail: rodo@labplus.pl


 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie i dbając o ich bezpieczeństwo wspólnie opracowaliśmy projekt ochrony danych osobowych w Spółce Labplus Spółka Akcyjna.  Zapewniamy Państwa, że działania podejmowane przez Administratora celem skutecznej i pełnej ochrony danych osobowych nam powierzonych są konieczne, zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz adekwatne do potrzeb Państwa i naszych. Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, które przybliżą Państwu tematykę ochrony danych osobowych lub ułatwią kontakt z nami w zakresie ochronny czy zmiany Państwa danych, przez nas przetwarzanych.

I) Klauzule informacyjne: czyli kto zarządza Państwa danymi, w jakim celu, przez jaki czas i jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Jeżeli mają Państwo pytania co do treści klauzul, czy ich stosowania prosimy o kontakt e-mailowy na wskazanych w klauzuli adres e-
mail.

 1. 022023_labplus_klauzula infromacyjna_rekrutacja_każdy rodzaj umowy_ml
  Stosowana w procesie rekrutacji, każdy rodzaj współpracy.
 2. 022023_labplus_klauzula infromacyjna_umowy o pracę i cywilnoprawne_ml
  Stosowana do pracowników, zleceniobiorców, usługodawców i innych osób świadczących usługi na rzecz Spółki.
 3. 022023_labplus_klauzula infromacyjna_projekty_ml
  Stosowana w projektach, w których Labplus S.A. pozyskuje oferty. Dla oferentów.
 4. 022023_labplus_klauzula infromacyjna_kolizja i wypadek_uczestnicy_ml
  Stosowana wobec osób, które były sprawcami kolizji/wypadku, użytkowników i właścicieli aut uczestniczących w kolizji,
  ewentualnie świadków zdarzenia, z udziałem pojazdu należącego do Administratora.
 5. 022023_labplus_klauzula infromacyjna_usługobiorcy_ml
  Stosowana wobec osób, których dane zostały nabyte w inny sposób przez Administratora lub które posiada niezależnie
  od formy nabycia, a nie ma przypisanej klauzuli specjalnej opisanej w ustępie 1-4 powyżej.
 6. 022023_labplus_klauzula infromacyjna_usługodawcyB2B_ml
  Stosowana dla naszych podwykonawców i wobec osób, których dane do tych podmiotów, w ramach realizacji umowy, pozyskujemy.

II) Dla osób, których dane przetwarzamy sporządziliśmy Politykę prywatności i podzieliliśmy ją
na trzy część:

 • Informacje wspólne zawierająca informacje o administrowaniu danymi wspólne dla
  wszystkich osób, których dane przetwarzamy;
 • Część A – dla odwiedzających nasze strony internetowe;
 • Część B – dla użytkowników aplikacji LabTest Checker.

Zapoznaj się z Polityką prywatności przed użyciem naszych produktów, tam znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczącego tego jak pobieramy dane osobowe, jak nimi administrujemy, jak są one profilowane, o skardze do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przekazywaniu
danych osobowych do Państwa trzecich i okresach retencji danych.

022023_labplus_polityka prywatnosci_wersja z dnia 09022023

III) Dokumenty realizacji praw. Informacje o obowiązkach, uprawnieniach osób, których dane
są przetwarzane i informacje o ochronie Państwa danych osobowych.

 1. 092022_labplus_realizacja praw_instrukcja_ml 
  Tutaj Państwo uzyskają wszystkie niezbędne informacje co do możliwości zgłoszenia Państwa uwag, zleceń, zastrzeżeń i
  zapytań odnośnie administrowanych przez nas Państwa danych osobowych, wraz z instrukcją zgłoszenia.
 2. 022023_labplus_wniosek do administratora_ml
  Wzorcowy dokument służący do realizacji Państwa uprawnień, w tym do zgłoszenia zmiany danych osobowych, poprawienia
  danych, usunięcia, cofnięcia udzielonej zgody i innych działań, które mogą Państwo zlecić Administratorowi.